Midnattsolpotet er Tromspotet AS’ egen merkevare for tradisjonsrike nordnorske potetsorter. Vi holder til på Silsand, Senja – omtrent midt i Troms, nærme det fruktbare Målselvområdet der en høy andel potetene dyrkes. Beliggenheten vår er dermed svært gunstig i forhold til leveranser fra lokale produsenter.

Bedriften ble etablert i 1995 og har i dag 7 årsverk som håndterer omtrent 4500 tonn potet i året. Vi vasker, sorterer og pakker poteter for salg til dagligvare, grossister og industriproduksjon. Bedriften er samlokalisert med Art Nor AS som driver med sousvideproduksjon av merkevaren Kokt & Klar. Bildet viser dagens anlegg med potetlageret i det høyeste bygget. Anlegget huser Tromspotet AS, Art Nor AS og leietakere.

Bedriften har jevnt og trutt oppgradert produksjonsapparatet som omfatter vaskeanlegg, sorteringsmaskin, pakkeanlegg med pakkerobot og et innovativt lagersystem for potet i storsekk. Lagersystemet sørger for jevn temperatur og luftfuktighet for poteten under lagring.

Vi brenner for nordnorsk potetproduksjon, og jobber aktivt sammen med lokale bønder for å utvikle produksjonen. I 2014 startet en bred satsing på grønnsaker til konsum og industri, med formål om å på sikt kunne bli selvforsynt med kålrot og gulrot. Per 2019 har man rekruttert flere gårdbrukere til grønnsaksproduksjon, og volumet er kommet opp i om lag 200 tonn.