Ønsker du å dyrke poteter eller grønnsaker med levering til Tromspotet? Ta kontakt med en av våre produsentkontakter!
Ønsker du å bli potet- eller grønnsaksprodusent? Ta kontakt med vår produsentkontakt!