Gulrot

Gulrotproduksjonen i nord er foreløpig liten. Hovedsorten som dyrkes er Napoli. Tromspotet selger mindre mengder buntgulrot, i tillegg brukes det et volum i industrien i ulike produkter, blant annet Kokt og Klar sin kålrotstappe.