Settepoteter

Et av de hyppigste spørsmålene vi i Tromspotet får er om vi selger settepotet av Gulløye. Her vil vi dele informasjon om nettopp det og dele viktig informasjon til deg som dyrker selv.

Dersom du ønsker å dyrke poteter selv bør du kjøpe sertifiserte settepoteter eller bruke settepoteter fra egen avling. Det frarådes sterkt å sette poteter fra matbutikken rett i jorda. Årsaken er at poteter som tilsynelatende ser friske ut, likevel kan inneholde små organismer som kan spre og gjøre stor skade. Dersom du setter importerte poteter vil det i tillegg være fare for å spre farlige sykdommer som hittil ikke finnes i landet. I tillegg kan du risikere å miste din egen avling som følge av sykdom.

Selv om du bor et stykke fra en potetbonde, skal det ikke mye til før smitten er overført via jord, vann eller luft, og konsekvensene kan bli store. Jordbruksarealer hvor det påvises visse potetskadegjørere kan bli pålagt årelang karantene, så konsekvensene for potetprodusenten kan bli stor. Bor du i nærheten av en potetprodusent bør du være ekstra påpasselig med å følge reglene.

Settepoteter er avlet frem på et sykdomsfritt utgangsmateriale under offentlig kontroll, og de holder høy kvalitet. De garanteres fri for karanteneskadegjørere.

Verken vi i Tromspotet AS eller produsentene vi samarbeider med har godkjenning for å kunne selge settepoteter. Privatpersoner kan kjøpe sertifiserte settepoteter på Felleskjøpet, hagesentre eller på nett. Vi har dessverre ikke oversikt over forhandlere.

I Forskrift om settepoteter kan du lese mer, og her kan du lese om hvordan settepotet lages.

Vær også oppmerksom på at også privathageeiere har et ansvar dersom det oppdages karanteneskadegjørere i åker eller avling. Eksempler på dette er lys ringråte, mørk ringråte og potetcystenematoder.

Potettørråte er en annen sykdom som heldigvis ikke er ofte å finne i nord, men tørråtesporer spres lett opptil 100 km med vinden, og en plante kan smitte potetåkre i en hel region. En slik situasjon opplevde vi sist i 2002–2006 og i 2020. Vi vil derfor forvente tørråte også de neste 2-3 årene fremover. Her kan du lese mer om sykdommen og bekjempelsen.

Profesjonelle produsenter og potetbransjen er avhengige av at hobbydyrkere også tar ansvar for å forhindre spredning av sykdom og smitte, derfor er det så viktig å bruke sertifiserte settepoteter.