Ønsker du å bli produsent?

Klima og jordsmonn er to viktige faktorer, men den viktigste faktoren for å få frem de potetene og grønnsakene med den riktige kvalitet er bonden. Midnattsolpotet dyrkes av produsenter Troms og Nordland. I tillegg er det produsenter som dyrker grønnsaker – først og fremst Målselvnepe, kålrot og gulrot. Også disse finner vi i Målselv.

Faglig utvikling og samarbeid har hele tiden stått i fokus, og siden 2014 har vi hatt egne rådgivere som jobber tett sammen med gårdbrukerne, NIBIO, Norsk landbruksrådgiving og offentlige etater. Rådgivning gis via telefon, e-post, facetime, gårdsbesøk, produsentmøter og samlinger. I løpet av året får produsenten flere besøk i åkeren hvor aktuelle dyrkingstiltak diskuteres.

Våre produsenter har høy fagkunnskap og interesse for potet- og grønnsaksdyrking. Etter hvert har det utviklet seg et godt potetnettverk i regionen som er aktivt gjennom hele året. Under vekstsesongen arrangeres det treff i felt hvor aktuelle temaer blir diskutert, det holdes presentasjoner og man har fagkurs for produsentene med ønskede emner. Det har også vært gjennomført en kompetansegivende potetfagskole (med 30 studiepoeng) på Senja Videregående Skole avd. Gibostad på Senja. Dette nettverket knytter produsentene sammen slik at kunnskapen om potetdyrking i Nord-Norge videreutvikles. Et slikt samarbeid er nødvendig for å kunne produsere kvalitetspoteter som Midnattsolpotet. Som resultat har Troms Fylke, – som det eneste fylket i Norge, de siste årene økt arealet for potetproduksjon.

Ønsker du mer informasjon om hvordan bli potet- eller grønnsaksprodusent for oss? Snakk med vår produsentkontakt Ulrike Naumann, epostadresse ulrike@tromspotet.no