Gulrot

Gulrot

Gulrotproduksjonen i nord er foreløpig liten. Hovedsorten som dyrkes er Napoli. Tromspotet selger mindre mengder buntgulrot, i tillegg brukes det et volum i industrien, i ulike produkter, blant annet Kokt og Klar sin gulrotstuing.

Gulrot i blomst - et sjeldent syn!
Gulrot i blomst - et sjeldent syn!
Høsting av gulrot, RUndhaug, 2015.
Høsting av gulrot, RUndhaug, 2015.
Her blir det noen tonn med gulrot!
Her blir det noen tonn med gulrot!
Nydelig farge på årets gulrot. Fra høsting 2016.
Nydelig farge på årets gulrot. Fra høsting 2016.