Solist

Solist er en tidligpotet. Kvit i skallet, pen matpotetsort som og kan brukes til skrelling.