Potetsorter

Gulløyepotet sensommer 2013 - snart klar for markedet. Foto: Landbruk Nord
Poteten har vært dyrket i nærmere 300 år i Norge og over 500 år i Europa.
Over hele verden er det registrert flere tusen forskjellige potetsorter.
Dette er potetsortene som vil bli behandlet av Tromspotet i året 2013.