Midnattsolpotetens liv


Som alle levende vesener, må også poteten bli godt tatt vare på for at den skal vokse og trives. Poteten er en plante som krever lys, varme og fuktighet for å leve- alt i rett mengde og til rett tid! I Nord-Norge er vekstsesongen kort og hektisk. Heldigvis har vi rikelig tilgang på lys, noe som kompenserer for den korte sommeren. Dette gir vekstvilkår hvor tilpassede potetsorter trives best. Midnattsolpotetene har vært dyrket i generasjoner i vårt område, og er tilpasset det nordnorske klimaet og jordsmonn. De spesielle vekstvilkårene med relativt lave temperaturer og langsom vekst gir smaksrike og melne poteter. På denne siden vil du finne en beskrivelse av Midnattsolpotetens liv gjennom året.

Settepotet og groing
For at Midnattsolpoteten skal vokse og utvikle seg slik vi forventer, er det viktig at dyrkeren kjenner til sortens spesielle særegenheter. Utgangspunktet er sykdomsfrie og "saftspente" settepoteter.

Settepotetene må vekkes fra "vinterdvalen" til riktig tid og settes til forgroing. Normalt bør dette skje i april/mai måned - da får settepotetene ca 4 uke til forgroing før setting. Det er viktig at settepoteten får tilgang til lys og fuktighet i denne perioden for å unngå lange og svake groer. Groene må nemlig være korte og sterke slik at de ikke faller av under setting. Fôrgroing forlenger vekstsesongen noe som har avgjørende betydning for modning, avling, lagringsevne og kvalitet på Midnattsolpoteten.

Setting
Vårpløying i mai anbefales fordi jorda tørker raskere og er luftig til poteten skal settes i slutten av måneden. Temperaturen i jorda ved setting er viktig, den skal ikke være under 8۫C. Om temperaturen er lavere, kan det øke risikoen for enkelte sykdommer og man får en dårligere vekst. Derfor vil settetid avhenge av at våren er godt i gang og jorda er varm nok.

Vekst og utvikling
Poteten er nå kommet i jorda og nå er det å sette sin lit til godt voksevær. Dersom poteten er godt fôrgrodd og temperaturen er lagelig vil potetplanten kunne se dagens lys allerede etter 2 uker. Produsenten må nå følge nøye med i åkeren og bekjempe ugress enten ved hypping eller bruk av andre metoder. Ved hypping legges mer jord på potetrenna slik at stengelen og potetene blir beskyttet av jord etter hvert som den vokser. I denne perioden er det viktig å sørge for at det ikke blir for tørt i åkeren. Litt etter at riset kommer opp, begynner også knolldannelsen under jorda (knoll er det som etter hvert blir potet!). Det er dette som blir den nye poteten. Knolldannelsen skjer i forlengelsen av de underjordiske stengelutløperne som vokser ut av mor-poteten. Behovet for vann (og selvfølgelig også næring) melder seg med full tyngde under knolldannelsen. Så nå er det viktig at bonden følger med!

Kloning
Kloning er gammelt nytt i potetbransjen. Knolldannelsen er nemlig ikke resultat av noe befruktning, men en potet er rett og slett en klon (en genetisk kopi) av sin mor-potet! Den nye knollen starter veksten som en slags utposning på den underjordiske stengelen. Det er kun i laboratorium at potetblomstene brukes til å krysse frem nye sorter. Dette gjøres hos Graminor som er ansvarlig for settepotet og utvikling av potetsorter i Norge.

Blomstring
Tid for blomstring er litt over to måneder etter setting, og som regel lyser potetblomstene i hvitt og lilla opp åkeren i begynnelsen av august. Riset er nå frodig og er potetens fremste produksjonsapparat. Med fotosyntese er riset leverandør av næring for potetknollene.

Modning og opptak
Mot slutten av august starter potetriset å gulne og næringen som går til potetknollene avtar. Dette er et signal til potetene om at vokseperioden er over, og de nå kan gjøre seg klar til å bli tatt opp. Skalldanningen begynner så smått å starte opp samtidig som poteten modnes. Rundt om første uken i september starter opptaket av Midnattsolpotetene, og opptaket kan ta opptil om to uker. Etter hvert som man nærmer seg slutten av september, kan været bli ganske kaldt. Potetriset tåler ikke kulde, og etter første frostnatt haster det å få potetene opp av jorda. I innlandet i Troms kan de første frostnettene komme allerede i slutten av august, så dette er en travel tid for de nordnorske potetprodusentene.

Lagring
Om potetene ble tatt opp i regnvær eller i våt jord, tørkes potetene før lagring. Da er det viktig at lageret har mye luft og høy temperatur. Mange produsenter har bygget egne potetlagre, men også mye lagres i de moderne lagrene til Tromspotet på Senja. I den første perioden under tørking og lagring, bruker poteten tiden til å fortsette skalldannelsen og til å hele eventuelle sår som den har fått under opptak. Etter hvert senkes temperaturen gradvis til optimal lagringstemperatur, nemlig 4 grader C. Poteten lagres uvasket, da jorda og sanden som ligger på, er med på å bevare poteten. Med den riktige temperaturen og fuktighetsgrad, kan poteten ligge gjennom en hel vinter på lager og fortsatt ha høy kvalitet. Etter hvert som bestillingene tikker inn, vaskes og pakkes Midnattsolpoteten før den sendes ut til butikker i hele landet.
Settepotet klar til tjeneste!
Settepotet klar til tjeneste!
Setting av potetåker i Kastneshamn
Setting av potetåker i Kastneshamn
Gulløye-riset vokser og blomstrer
Gulløye-riset vokser og blomstrer
Moden Gulløye klar til opptak
Moden Gulløye klar til opptak