Om Tromspotet

Midnattsolpotet pakkes av Tromspotet AS som holder til på Silsand på Senja. Senja ligger omtrent midt i Troms fylke og samtidig nært det fruktbare Målselvområdet. Beliggenheten er dermed svært gunstig i forhold til leveranser fra potetbøndene i Troms. Bedriften ble etablert i 1995 og har i dag 6 årsverk som håndterer omtrent 3000 tonn potet i året. Tromspotet AS vasker, sorterer og pakker poteter for salg i dagligvarehandelen, til grossister og til industriproduksjon. Bedriften er samlokalisert med Art Nor AS (www.koktogklar.no) som driver med sousvide-produksjon av potetprodukter.

Tromspotet AS eies og drives i hovedsak av potetbønder. Bedriften har stor fokus på nordnorsk potetproduksjon, og jobber aktivt sammen med lokale bønder for å utvikle produksjnen. I 2005 opplevde Tromspotet AS en økning på 50% leverte nordnorske poteter i forhold til året før.
Høsten 2005 fikk Tromspotet et nytt produksjonsanlegg og bedriften har nå et av de mest moderne anlegg for potet i Europa. I det nye produksjonsarealet inngår nytt vaskeanlegg, ny sorteringsmaskin og nytt pakkeanlegg og ikke minst et nytt og innovativ lagersystem for potet som er det eneste i sitt slag i verden. Lagersystemet sørger for jevn temperatur og luftfuktighet for poteten under lagring. Dette nye lageret er med på å sikre jevn og høy kvalitet på de nordnorske potetene, selv etter lagring gjennom en lang vinter.