Midnattsolpotet

På samme måte som grønnsaker, frukt og vin er også poteten avhengig av det jordsmonnet den blir dyrket i, solinnstråling, klima og bondens kompetanse.

Midnattsolpotet er vårt merkenavn på poteter dyrket nord for Polarsirkelen. Sol hele døgnet kombinsert med kjølig klima, vårt jordsmonn og potetfaglig kunnskap gir Midnattsolpoteter høy kvalitet. Den korte nordnorske sommeren gir potetene en intensiv vekstperiode og en utpreget potetsmak. Midnattsolpotetene kvalitetskontrolleres manuelt etter vask og innfrir høye krav til kvalitet, smak og jevn størrelse. Gulløye og Mandel er hovedsortene, men også andre tradisjonsrike nordnorske potetsorter inngår i serien. Midnattsolpotetene finner du i butikker i hele Nord Norge.

Midnattsolpotet vaskes, kvalitetskontrolleres og pakkes av Tromspotet AS på Silsand. Bedriften eies i hovedsak av lokale potetprodusenter. I over 25 år har bedriften samarbeidet med produsentene og Norsk landbruksrådgiving om potetdyrkingen i Troms.

Høsten 2005 fikk Tromspotet AS ferdigstilt nytt potetlager, samt en ny skånsom vaske- og sorteringslinje. Dette nye produksjonsanlegget, samt de nordnorske potetene muliggjør de høye kvalitetskravene som er satt til Midnattsolpotet.