Dyrkningsfakta

Klima og jordsmonn er to viktige faktorer, men også kunnskapen til bonden er viktig for å få frem de rette potetene. Her finner du litt informasjon om dyrkingsforhold og produsentene av Midnattsolpotet.

Dyrkingsområde
Midnattsolpoteter er tradisjonsrike potetsorter dyrket nord for Polarsirkelen. I dag er det 14 produsenter som dyrker Midnattsolpoteter, og de finner vi i kommunene Målselv, Salangen, Lenvik, Bardu og Dyrøy i Troms Fylke.

Jordsmonn
Jorda i disse områdene er i hovedsak det som kalles siltig sandjord og moldblandet sandjord. Siltig sandjord er elveavsetning fra Barduelva og Målselvelva. Dette er sandholdig jord som også inneholder leire. Moldblandet sandjord er luftig mold. Med jordtypene som vi har i Troms, får Midnattsolpotetene en skånsom behandling og nok fuktighet under vekstperioden.

Gårdstørrelse
Denne regionen er et område med mye kupert terreng og størrelsene på gårdene varierer. Den største produsenten av Midnattsolpotet dyrker 50 dekar, mens den minste bare har fem. De fleste produsentene har imidlertid mellom 20-25 dekar. Til sammen er det ca 650 dekar hvor Midnattsolpotet dyrkes. Herav er det omtrent 200 dekar med Gulløye, 400 med Mandel og 50 med Kampion. (Ett dekar er det samme som ett mål, og ett mål er 1000m2).

Utbytte
Når man snakket om utbyttet av potet i gamle dager, snakket man ofte om "fold". Antall fold ved opptak, forteller hvor mye potet man får i forhold til det man satte. Om foldet er 10, betyr det at man får igjen 10 ganger så mye som man satte. Det vanlige for potet i Nord-Norge, er faktisk 10-12 fold, hvor 12 er et veldig bra utbytte. Midnattsolpotet Gulløye, som er en krevende sort, gir imidlertid kun 6-7 fold.

Potetnettverk
Midnattsolpotet vaskes, sorteres og pakkes av bedriften Tromspotet som i hovedsak er eid av lokale potetprodusenter. Faglig utvikling og samarbeid har hele tiden stått i fokus hos Tromspotet og produsentene. Bedriften og den lokale rådgivningsenheten, Landbruk Nord, jobber aktivt med produsenter gjennom hele sesongen. I løpet av året får produsenten flere besøk i åkeren hvor årets avling diskuteres. I tillegg jobber Landbruk Nord og Tromspotet, med støtte fra landbruksavdelingen i Troms Fylke, for å etablere nye potetprodusenter. Dette arbeidet har vært vellykket; Troms Fylke har, som det eneste fylket i Norge, de siste årene økt arealet for potetproduksjon!

Produsentene i Troms har høy fagkunnskap og interesse for potetdyrking. Etter hvert har det utviklet seg et godt potetnettverk i regionen som er aktivt gjennom hele året. Under vekstsesongen arrangeres det treff i potetfelt hvor aktuelle temaer blir diskutert, det holdes presentasjoner, man har fagkurs for produsentene med ønskede emner og det har vært gjennomført en kompetansegivende potetfagskole (med 30 studiepoeng) på Landbruksskolen på Gibostad på Senja. Dette nettverket knytter produsentene sammen og videreutvikler kunnskapen om potetdyrking i Nord-Norge. Et slikt samarbeid og kunnskap er nødvendig for å kunne produsere kvalitetspoteter som Midnattsolpotet!
Potetåker ved utløpet av Målselva
Potetåker ved utløpet av Målselva
Setting av potet i  Kastneshamn
Setting av potet i Kastneshamn
Markdag i åkeren med produsenter som ser på årets avling
Markdag i åkeren med produsenter som ser på årets avling